Kup Magazyn Gitarzysta

Strona główna / Metronom

Jeśli tylko chcesz podejść do własnych ćwiczeń poważnie to powinieneś je wykonywać z metronomem. Dźwięk z niego będzie twoim wzorcem tempa, ramą, wewnątrz której dzielić możesz czas na mniejsze odcinki, punktem odniesienia.

Miarą tempa jest ilość uderzeń (nut) na minutę, na przykład tempo BPM=120 oznacza 120 uderzeń metronomu w ciągu minuty (BMP - ang. 'Beats Per Minute). Dawniej używano nazw pochodzących z języka włoskiego, które opisywały tempo w bardziej luźny sposób. Przykładowo "Andante" (wł. "idąc") oznacza tempo pomiędzy 76 a 104 BPM, a "Allegro" (wł. "prędko, wesoło") oznacza tempo pomiędzy 120 a 168 BPM. Ustawione na metronomie tempo odzwierciedla wartość wyznaczaną przez metrum (jeśli grasz w metrum 4/4 to metronom wybija ćwierćnuty). Grając z nim, powinieneś wyczuwać upływające takty, licząc na początku każde uderzenie - 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 itd. (Zawodowi muzycy wyczuwają takty ituicyjnie i zawsze wiedzą, w którym miejscu w utworze aktualnie są). Popularne jest też ustawianie metronomu tylko na 2 i 4 uderzenie w takcie, czyli - ustawiasz połowę docelowego tempa, uderzenia metronomu traktujesz jako 2 i 4 w takcie (możesz sobie wyobrazić, że to werbel), a 1 i 3 liczysz w domyśle (wyobraź sobie, że tu perkusista gra "stopą").

KALENDARIUM
poprzedniSierpieńnastępny
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31