Kup Magazyn Gitarzysta

Strona główna / regulamin

Regulamin

Regulamin
   1.  Poniższy regulamin określa zasady świadczenia usług przez AVT-Korporacja Spółka z o.o., polegających na umożliwieniu swoim użytkownikom bezpłatnego posiadania konta w serwisie internetowym MagazynGitarzysta.pl oraz uczestnictwa na Forum Dyskusyjnym (zwanym dalej Forum), będącym miejscem wymiany opinii dotyczących przede wszystkim tematyki gitarowej, ale także wszystkich innych tematów, które interesują użytkowników. Wymienione w zdaniu poprzedzjącym usługi są dostępna pod adresami url: http://www.magazyngitarzysta.pl oraz http://forum.magazyngitarzysta.pl.
   2. Rejestrując się w serwisie MagazynGitarzysta.pl Użytkownik otrzymuje dostęp do Forum Dyskusyjnego oraz działu Gitarzyści/Ludzie przy użyciu jednego konta (loginu oraz hasła).
   3. Każdy zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez AVT Korporacja Sp. z o.o. danych osobowych w celach marketingowych oraz w celach statystycznych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku oraz na wysyłanie przez AVT Korporację Sp. z o.o. na udostępniony adres e-mail treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od AVT Korporacja Sp. z o.o. lub jej kontrahentów.
   4. Uczestnicy Forum Dyskusyjnego publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. AVT-Korporacja Spółka z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Forum.
   5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników Forum treści:
         1. nawołujących do pogardy, dyskryminacji, nienawiści i przemocy w jakiejkolwiek formie, lub treści, które takie czyny usprawiedliwiają lub gloryfikują;
         2. stojących w sprzeczności z polskim prawem;
         3. propagujących piractwo (zawierających odnośniki do stron z nielegalnymi plikami, nielegalnym oprogramowaniem, itp.);
         4. stanowiących przekaz reklamowy.
   6. W celu utrzymania porządku i przejrzystości Forum jego uczestnicy zobowiązani są do:
         1. nieduplikowania postów i tematów;
         2. nadawania nowym wątkom przejrzystych tytułów;
         3. nieużywania wielkich liter w tytułach wątków (chyba, że z zasad pisowni wynika inaczej);
         4. umiarkowanego korzystania ze znaków specjalnych i środków graficznych, w tym emotikonów oraz powiększonej czcionki;
         5. przestrzegania ogólnie przyjętej kultury języka.
  7. AVT-Korporacja Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do blokowania adresów IP należących do uczestników Forum, którzy w sposób notoryczny naruszają postanowienia zawarte w pkt. 5 i 6.
  8. AVT-Korporacja Spółka z o.o. zastrzega sobie możliwość przeredagowywania dowolnych fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu. W szczególnych przypadkach AVT-Korporacja Spółka z o.o. zastrzega sobie możliwość ich usuwania.
  9. Na pisemne i uzasadnione żądanie AVT-Korporacja Spółka z o.o. może również przekazać sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom pozostające w jej posiadaniu dane uczestników Forum naruszających postanowienia pkt. 5 i 6 niniejszego Regulaminu.
  10. AVT-Korporacja Spółka z o.o. dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Magazynu Gitarzysta.
  11. AVT-Korporacja Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum Magazynu Gitarzysta.
  12. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. AVT-Korporacja Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.